1. matematik

  matematik, en abstrakt och generell vetenskap för problemlösning och metodutveckling.
 2. Anders Celsius

  Celsius, Anders, född 27 november 1701, död 25 april 1744, naturvetenskapsman, professor i astronomi i Uppsala från 1730; jämför släktartikel Celsius.
 3. absolutism

  absolutism, historisk term vilken vanligen betecknar den starka furstemakt som präglar många europeiska stater under 1500-, 1600- och 1700-talen.
 4. generalisering

  generalisering, härledning av allmän slutsats från enskilda exempel.
 5. science fiction

  science fiction, sf, SF, litteratur vilken kännetecknas av att som bärande element i intrig eller miljö ha inslag grundade på spekulationer, där det spekulativa innehållet inte får strida mot vedertagna vetenskapliga, historiska eller andra kunskaper.
 6. bevis

  bevis, grund för visshet om något.
 7. Australopithecus afarensis

  Australopithecus afarensis, art i familjen hominider som levde för 3,9–2,9 miljoner år sedan.

 8. kulturrasism

  kulturrasism, begrepp använt inom humanvetenskaplig forskning för att beskriva en förenklad och ofta stigmatiserande syn på invandrare och minoritetskulturer.
 9. dialog

  dialog, samtal mellan två eller flera personer (eller i överförd bemärkelse mellan t.ex. åsiktsriktningar).
 10. brottsutveckling

  brottsutveckling, statistiska uppgifter om hur antalet brott förändras över tiden samt kriminologiska resonemang kring denna utveckling.