1. bakvänd

  ba`kvänd adj. bakvänt ORDLED: bak--vänd
  Svensk ordbok
 2. cirkelbevis

  cir`kelbevis subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: cirkel--be-vis-et
  Svensk ordbok
 3. framskymta

  fram`skymta verb ~de ~t ORDLED: fram--skymt-ar SUBST.: framskymtande
  Svensk ordbok
 4. spegelfäkteri

  spegelfäkteri [spe`- el. -i´] subst. ~et äv. ~t, ~er ORDLED: spegel--fäkt-eri-et
  Svensk ordbok
 5. ponera

  pone´ra verb ~de ~t ORDLED: pon-er-ar SUBST.: ponerande
  Svensk ordbok
 6. bevisa

  bevi´sa verb ~de ~t ORDLED: be-vis-ar SUBST.: bevisande, bevisning (till 1); bevis (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 7. meditation

  meditation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: med-it-at-ion-en
  Svensk ordbok
 8. inse

  in`se verb insåg ~tt, pres. ~r ORDLED: in--ser SUBST.: insikt
  Svensk ordbok
 9. kria

  kri`a subst. ~n krior ORDLED: kri-an
  Svensk ordbok
 10. krokig

  kro`kig adj. ~t ORDLED: krok-ig
  Svensk ordbok