1. svårsmält

  svå`rsmält adj., neutr. ~ ORDLED: svår--smält
  Svensk ordbok
 2. fastslå

  fas`tslå verb fastslog fastslagit fastslagen fastslagna, pres. ~r ORDLED: fast--slag-it SUBST.: fastslående; fastslagning
  Svensk ordbok
 3. förvirra

  förvirr´a verb ~de ~t ORDLED: för-virr-ar SUBST.: förvirrande, förvirring
  Svensk ordbok
 4. ihålig

  i`hålig adj. ~t ORDLED: i--hål-ig
  Svensk ordbok
 5. utgångspunkt

  u`tgångspunkt subst. ~en ~er ORDLED: ut-gångs--punkt-en
  Svensk ordbok
 6. vederlägga

  ve`derlägga verb vederlade vederlagt, pres. vederlägger ORDLED: veder--lägg-er SUBST.: vederläggande, vederläggning
  Svensk ordbok
 7. informell

  informell [-el´ äv. in´-] adj. ~t ORDLED: in-form-ell
  Svensk ordbok
 8. hårdra

  hå`rdra äv. hå`rdraga verb hårdrog hårdragit hårdragen hårdragna, pres. hårdrar äv. hårdrager ORDLED: hår--drag-it SUBST.: hårdragande, hårdragning
  Svensk ordbok
 9. hänga med

  hänga me´d verb hängde hängt, pres. hänger ORDLED: häng-er
  Svensk ordbok
 10. slira

  1sli`ra verb ~de ~t ORDLED: slir-ar SUBST.: slirande, slirning
  Svensk ordbok