1. bevis

  bevis, grund för visshet om något.
 2. absolutism

  absolutism, historisk term vilken vanligen betecknar den starka furstemakt som präglar många europeiska stater under 1500-, 1600- och 1700-talen.
 3. antiintellektualism

  antiintellektualism, misstro mot människors möjlighet att med förståndets hjälp, med sakliga resonemang och vetenskapliga metoder finna lösningar på teoretiska och praktiska problem.
 4. gudsbevis

  gudsbevis, filosofiskt resonemang som avser att bevisa eller göra sannolikt att Gud existerar, se Gud (Gudsbevis).
 5. Australopithecus afarensis

  Australopithecus afarensis, art i familjen hominider som levde för 3,9–2,9 miljoner år sedan.

 6. Doktor Glas

  Doktor Glas, idéroman av Hjalmar Söderberg, utgiven 1905.

 7. Lev Tolstoj

  Tolstoj, Lev (Leo), född 28 augusti 1828 (9 september enligt nya stilen), död 7 november 1910 (20 november enligt nya stilen), greve, rysk författare, syssling till Aleksej Konstantinovitj Tolstoj.
 8. schizofreni

  schizofreni är en psykisk sjukdom.

 9. Zygmunt Bauman

  Bauman, Zygmunt, 1925–2017, polsk sociolog.

 10. dialog

  dialog, samtal mellan två eller flera personer (eller i överförd bemärkelse mellan t.ex. åsiktsriktningar).