1. schizofreni

  schizofreni är en psykisk sjukdom.

 2. kapital

  kapital, ett av nationalekonomins mest mångtydiga och omtvistade begrepp; ursprungligen benämning på finansiell fond som ger avkastning i form av ränta o.d., senare även på produktionsmedel och tillgångar i allmänhet, dvs. allt som har egenskapen att kunna ge avkastning.
 3. integralkalkyl

  integralkalkyl, räkning med integraler.
 4. laganalogi

  laganalogi, den juridiska benämningen på ett resonemang som innebär att man på grund av föreliggande likheter (analogi) mellan ett oreglerat fall och ett konkret lagbud använder det senare på fallet.
 5. eleatiska skolan

  eleatiska skolan, riktning inom grekisk filosofi.
 6. termodynamik

  termodynamik, läran om värmets natur och dess omvandling till andra energiformer.
 7. lex ferenda

  lex ferenda, ’den lag som skall eller bör stiftas’.
 8. Slavoj Žižek

  Žižek, Slavoj, född 1949, slovensk filosof och kulturvetare.
 9. Jordan B. Peterson

  Peterson, Jordan B., född 1962, kanadensisk psykolog, författare och föreläsare, professor vid University of Toronto sedan 1998.

 10. homologi

  homologi,, inom matematiken relation mellan kurvor, ytor osv. i en mångfald.