1. restriktionsenzymer

  restriktionsenzymer,, populariserat genetiska saxar (biokemiska saxar), enzymer som klipper DNA.
 2. restitution

  restitution,, term inom juridiken för det fall att någon återställs i samma situation som han befann sig i före en kränkning av hans rättsligt skyddade intresse, t.ex. när ett föremål som tagits från honom återställs (besittningsrestitution).
 3. restvärdeavskrivning

  restvärdeavskrivning, avskrivningsmetod som kan användas vid beskattning som alternativ till räkenskapsenlig avskrivning.
 4. restaurationsdrama

  restaurationsdrama, engelsk dramatik som producerades under åren 1660–1700, den epok då monarkin återinförts efter den puritanska republikens fall.
 5. restioväxter

  restioväxter, Restionaceae, familj enhjärtbladiga växter med drygt 300 arter örter i såväl torra som fuktiga områden på södra halvklotet.
 6. restriktion

  restriktion är en regel som begränsar handlingsfriheten i ett samhälle.
 7. reststråleband

  reststråleband, inom fysiken ett våglängdsintervall med hög reflektans i det infraröda området, som orsakas av jonrörelse i en jonbunden förening.
 8. restmorfem

  restmorfem, morfem som endast finns i kombination med ett visst annat morfem, som tis- i tisdag, körs- i körsbär.
 9. restauration

  restauration, som historisk och politisk term återställelse av en tidigare, genom revolution störtad, vanligen monarkisk regim, t.ex. monarkins återkomst i England 1660, i Frankrike 1814 och 1815 och i Spanien 1975.
 10. restitution

  restitution, medicinsk term för återställande, utläkning.