1. restproduktdamm

  restproduktdamm, invallningsdamm, vanligen jordfyllningsdamm, inom vilken avfallsvatten, slamprodukter m.m. från gruvor och bergrum förvaras.
 2. restspänning

  restspänning, egenspänning, inre mekanisk spänning i en kropp eller konstruktion.
 3. restaurang

  restaurang, offentlig lokal för servering av måltid mot betalning.
 4. resteffekt

  resteffekt, inom kärntekniken den effekt som utvecklas i en kärnreaktor efter det att reaktorn har stängts av.
 5. restaurangvagn

  restaurangvagn, vagn där passagerarna under tågets färd kan inta måltider.
 6. restobalans

  restobalans, maskinteknisk term för den obalans som återstår efter fullgjord balansering; jämför balansering.
 7. restskatt

 8. Resteröd

  Resteröd, f.d. församling i Uddevalla kommun, Bohuslän (Västra Götalands län).
 9. resthantering

  resthantering, inom avfallsteknik sammanfattande benämning på avfallshantering och hantering av material som kan återvinnas. Se vidare avfall.
 10. restaurering

  restaurering, inom arkitekturen verksamhet vars huvudsyfte är att återställa en byggnad i ett tidigare skick.