1. restberg

  restberg, isolerat berg som blir kvar när omgivande berggrund eroderats bort.
 2. resturin

  resturin, residualurin , urin som finns kvar i blåsan efter vattenkastning.
 3. restprodukt

  restprodukt, något som blivit över i produktion eller konsumtion, t.ex. spillvärme, skrot, pappersrester, slam eller stallgödsel.
 4. Restads sjukhus

  Restads sjukhus, psykiatriskt sjukhus grundat 1905 som Vänersborgs Hospital och Asyl; namnet Restads sjukhus antogs 1930.
 5. restitutio ad integrum

  restitutio ad integrum, medicinsk term för fullständig utläkning.
 6. restmagmatiska lösningar

  restmagmatiska lösningar, heta lösningar i jordskorpan rika på lättflyktiga komponenter, särskilt vatten, som återstår efter att en magma kristalliserat.
 7. restriktiv lungsjukdom

  restriktiv lungsjukdom, samlingsnamn på lungsjukdomar med minskade lungvolymer, t.ex. ärromvandling och skrumpning av lungvävnaden som medför minskad tänjbarhet, lungstelhet, och som i svårare fall leder till andnöd på grund av ökat andningsarbete.
 8. restless legs

  restless legs, restless legs syndrome, RLS, rastlösa ben, medicinsk benämning på symtomkombination (syndrom) bestående av framför allt krypande, stickande och kliande obehag i benen samt ett behov av att lindra dessa obehag genom att röra på benen.
 9. restaurang- och livsmedelsprogrammet

  restaurang- och livsmedelsprogrammet, treårig utbildning i gymnasieskolan som ger grundläggande kunskaper för yrken såsom bagare, delikatessäljare och servitris.
 10. restprodukt

  res`tprodukt subst. ~en ~er ORDLED: rest--pro-dukt-en
  Svensk ordbok