1. restlös

  res`tlös adj. ~t ORDLED: rest--lös
  Svensk ordbok
 2. restlängd

  res`tlängd subst. ~en ~er ORDLED: rest--längd-en
  Svensk ordbok
 3. restantier

  restantier [-stan´tsi-] subst., plur. ORDLED: rest-anti-er
  Svensk ordbok
 4. restera

  reste´ra verb ~de ~t ORDLED: rest-er-ar SUBST.: resterande
  Svensk ordbok
 5. restskatt

  res`tskatt subst. ~en ~er ORDLED: rest--skatt-en
  Svensk ordbok
 6. restituera

  restitue´ra verb ~de ~t ORDLED: re-stitu-er-ar SUBST.: restituerande, restituering; restitution
  Svensk ordbok
 7. restauratris

  restauratri´s subst. ~en ~er ORDLED: restaur-at-ris-en
  Svensk ordbok
 8. restitution

  restitution [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: re-stit-ut-ion-en
  Svensk ordbok
 9. restaurera

  restaure´ra verb ~de ~t ORDLED: restaur-er-ar SUBST.: restaurerande, restaurering; restauration
  Svensk ordbok
 10. restaurangvagn

  restaurang`vagn subst. ~en ~ar ORDLED: restaur-ang--vagn-en
  Svensk ordbok