1. Sokrates

  Sokrates är en av filosofihistoriens mest kända personer.
 2. Retalhuleu

  Retalhuleu, stad i sydvästra Guatemala; för belägenhet se landskarta Guatemala.
 3. kontroversiell

  kontroversiell är en person eller ett ämne som folk kan bli osams om.
 4. Münchenöverenskommelsen

  Münchenöverenskommelsen var ett avtal som tillät Adolf Hitler att ta över delvis tysktalande delar av dåvarande Tjeckoslovakien.
 5. sinnescell

  sinnescell, receptorcell, receptor, cell som om den retas (stimuleras) ger upphov till en nervimpuls, vilken leds vidare till ett nervcentrum.
 6. stjärnbild

  stjärnbild, konstellation, ursprungligen benämning på ett mönster av ljusare stjärnor som i bästa fall liknar det objekt vars namn stjärnbilden bär.

 7. retas

  re`tas verb retades retats ORDLED: ret-as SUBST.: retande
  Svensk ordbok
 8. rete mirabile

  rete mirabile, system av blodkärl där ett kärl delar sig i mindre grenar, som åter flyter samman till ett kärl.
 9. retablera

  retable´ra verb ~de ~t ORDLED: re-tabl-er-ar SUBST.: retablerande, retablering
  Svensk ordbok
 10. retardation

  retardation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: re-tard-at-ion-en
  Svensk ordbok