1. nagga

  nagg`a verb ~de ~t ORDLED: nagg-ar SUBST.: naggande, naggning (till 1,2 och 4)
  Svensk ordbok
 2. häftig

  häf`tig adj. ~t ORDLED: häft-ig
  Svensk ordbok
 3. ägna

  ägna [äŋ`na] verb ~de ~t ORDLED: ägn-ar SUBST.: ägnande
  Svensk ordbok
 4. driva

  1dri`va verb drev drivit driven drivna, pres. driver ORDLED: driv-er SUBST.: drivande, drivning (till 1--5); 1drift (till 6)
  Svensk ordbok
 5. björn

  bjö´rn subst. ~en ~ar ORDLED: björn-en
  Svensk ordbok