1. retarderad

  retarde´rad adj. retarderat ORDLED: re-tard-er-ad
  Svensk ordbok
 2. retardera

  retarde´ra verb ~de ~t ORDLED: re-tard-er-ar SUBST.: retarderande, retardering
  Svensk ordbok
 3. övernaturliga väsen

  övernaturliga väsen är fantasivarelser som finns dels i folktron, dels i påhittade berättelser som folksagor.

 4. demokrati

  demokrati har den språkliga betydelsen folkmakt eller folkstyre.

 5. mobbning

  mobbning är när en människa eller en grupp utsätts för olika typer av elakheter gång på gång.
 6. reticulum

  reticulum, vetenskaplig term för nätmage hos idisslare.
 7. nervsystem

  nervsystem, organsystem som samordnar sinnesintryck och beteende i relation till omgivningen.
 8. refraktärperiod

  refraktärperiod, inom medicinen tidsperiod under hjärtcellernas elektriska cykel under vilken de inte kan stimuleras till ny urladdning ( absolut refraktärperiod) eller låter sig retas endast av ett kraftfullare stimulus än normalt ( relativ refraktärperiod).
 9. exotoxiner

  exotoxiner, proteiner som utsöndras av vissa sjukdomsframkallande bakterier.
 10. mental retardation

  mental retardation, den vanligaste internationella benämningen på psykisk utvecklingsstörning eller begåvningshandikapp, dvs. en hämmad begåvningsutveckling som iakttagits sedan barnaåren och som föranleder hjälpbehov i det dagliga livet.