1. Anders Retzius

  Retzius, Anders, 1796–1860, anatom och antropolog, professor i anatomi och fysiologi vid Karolinska Institutet från 1824, institutets inspektor (rektor) från 1830, professor vid Konstakademien 1836; son till Anders Jahan Retzius.
 2. rete mirabile

  rete mirabile, system av blodkärl där ett kärl delar sig i mindre grenar, som åter flyter samman till ett kärl.
 3. metylacetat

  metylacetat, CH 3COOCH 3, ett flyktigt organiskt lösningsmedel, som lätt bildar explosiva blandningar med luft.
 4. Hulken

  Hulken, engelska The Incredible Hulk, tecknad seriefigur, skapad 1962 av amerikanerna Stan Lee (text) och Jack Kirby (bild).
 5. Anna Hierta Retzius

  Retzius, Anna Hierta, filantrop m.m, se Anna Hierta-Retzius.
 6. retina

  retina, anatomisk term för ögats näthinna.
 7. bronkit

  bronkit, inflammation i luftrören (bronkerna).
 8. simblåsa

  simblåsa, gasfylld blåsa hos egentliga benfiskar vilken hjälper fisken att hålla sig flytande på ett bestämt djup i vattnet.
 9. retlig

  re`tlig adj. ~t ORDLED: ret-lig
  Svensk ordbok
 10. retor

  re`tor subst. ~n ~er [-o´rer] ORDLED: ret-or-er
  Svensk ordbok