1. reversi

  reversi, ett på 1700- och 1800-talen populärt kortspel för fyra deltagare, vilket gick ut på att ta så få stick som möjligt (eller alla).
 2. reversion

  reversion, sjukdom på vinbär som sprids av vinbärsgallkvalster.
 3. geomagnetisk reversion

  geomagnetisk reversion, ändring av det jordmagnetiska fältet 180° så att nordpol blir sydpol, vilket sker med oregelbundna intervall.
 4. reversibel

  reversi´bel adj. ~t reversibla ORDLED: re-vers-ibel
  Svensk ordbok
 5. reversal

  reversa´l subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: re-vers-al-et
  Svensk ordbok
 6. advers

  advers, avers, åtsida, framsidan av mynt eller medalj.
 7. reverens

  reveren´s subst. ~en ~er ORDLED: re-ver-ens-en
  Svensk ordbok
 8. frånsida

  frånsida, på mynt, detsamma som revers.
 9. revär

  revär, rockuppslag, vanligen i avvikande färg eller material, på rock eller jacka till uniform; även benämning på ett löst bröststycke i avvikande färg eller material, som sedan 1700-talet använts till parad och därvid knäppts eller sytts fast vid vapenrocken.
 10. kreditmarknadsbolag

  kreditmarknadsbolag, aktiebolag med tillstånd att enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse bedriva verksamhet med finansiering.