1. commercial paper

  commercial paper, revers för kortfristig upplåning på främst den amerikanska penningmarknaden.
 2. revär

  revär, smalt, dekorativt tygband i avvikande färg eller material, fastsytt längs yttersömmarna av byxben till frack, smoking eller uniform.
 3. herrgård

  herrgård, herresäte, större lantegendom med ståndsmässig bebyggelse, byggd på ett sätt som anstod en herreman.
 4. Lantbrukskredit AB

  Lantbrukskredit AB, Stockholm, kreditaktiebolag för främst långfristig utlåning till företag inom jord- och skogsbruksnäringen.
 5. frihetsmil

  frihetsmil, fredsmil, genom 1569 års adelsprivilegier infört kameralt begrepp, som innebar att frälsebönder (landbor) bosatta inom ett visst avstånd från en adlig sätesgård (vanligen en mil) åtnjöt befrielse från krigstjänst, senare (1612–44) också från andra pålagor.

 6. Magnus Gabriel De la Gardie

  De la Gardie, Magnus Gabriel, född 15 oktober 1622, död 26 april 1686, greve, ämbetsman, rikskansler; jämför släktartikel De la Gardie.
 7. tektonik

  tektonik, den gren av geologin som behandlar jordskorpans regionala, storskaliga strukturer och de processer som skapat dem.
 8. omslagsrevers

  omslagsrevers [åm`-] subst. ~en ~er ORDLED: om-slags--re-vers-en
  Svensk ordbok
 9. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 327,2 miljoner invånare (2019).

 10. reverenter

  reveren´ter adv. ORDLED: re-ver-ent-er
  Svensk ordbok