1. förskalv

  förskalv, mindre jordskalv som sker innan det dominerande huvudskalvet i en jordbävningsserie.
 2. mikrojordbävning

  mikrojordbävning, jordbävning av magnitud mindre än 3 på richterskalan.
 3. gruvskalv

  gruvskalv, plötslig bristning i berget på grund av omfördelning och koncentration av spänningar i berggrunden förorsakade av gruvverksamhet i området.
 4. logaritmisk storhet

  logaritmisk storhet, storhet proportionell mot logaritmen för en dimensionslös storhet, dvs. för en storhet som uttrycks som ett rent tal, vanligen kvoten av två storheter av samma slag, t.ex. två effekter, två ljudtryck, två elektriska spänningar, två frekvenser.
 5. Nepal

  Nepal, stat i Asien, till största delen belägen i Himalaya.

 6. Sara Cronberg

  Cronberg, Sara,  född 1971, regissör.

 7. Van

  Van, stad i östra Turkiet; 387 800 invånare (2015).
 8. seismologi

  seismologi, gren av geofysiken som behandlar jordbävningar och elastiska vågors utbredning i jorden.
 9. Haiti

  Haiti, stat i Västindien.

 10. Bohuslän

  Bohuslän, Sveriges västligaste landskap, beläget vid Skagerrak.