1. riff

  riff, inom jazzen en två eller fyra takter lång, melodisk-rytmiskt välartikulerad fras som upprepas, vanligtvis i spänningsstegrande syfte.
 2. riff

  riff subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: riff-et
  Svensk ordbok
 3. riffelblandning

  riffelblandning, ett sedan slutet av 1800-talet vanligt sätt att blanda spelkorten i en kortlek.
 4. RIFFI

  RIFFI, Riksförbundet internationella föreningar för invandrarkvinnor, Stockholm, grundat 1974, organiserar kvinnor av alla nationaliteter.
 5. Michael Riffaterre

  Riffaterre, Michael, 1924–2006, fransk-amerikansk litteraturteoretiker, professor i fransk litteratur vid Columbia University, New York, 1964–2004.
 6. West Side Story

  West Side Story, musikal i två akter med musik av Leonard Bernstein, libretto av Arthur Laurents ( 1918–2011) efter Shakespeares ”Romeo och Julia”, sångtexter av Stephen Sondheim och koreografi av Jerome Robbins.
 7. doo-wop

  doo-wop, sångstil, använd främst av svarta vokalgrupper inom rhythm & blues.
 8. ostinato

  ostinato, melodisk eller rytmisk gestalt som kontinuerligt upprepas under en hel komposition (jämför basso ostinato, passacaglia och chaconne), eller fungerar som en sammanhållande formell idé under en del av ett musikstycke.
 9. hårdrock

  hårdrock, samlande benämning på ett brett spektrum av delgenrer inom rockmusiken som kännetecknas av bl.a. hög volym, virtuost gitarrspel – ofta med utpräglade riff och distorderad klang – och kraftfull sång, ofta sjungen i ett högt register.
 10. grunge

  grunge, genre inom amerikansk rockmusik, uppkommen i slutet av 1980-talet i Seattle på USA:s västkust.