1. Hagia Sofia

  Hagia Sofia, turkiska Aya Sofya, kupolbyggnad i Istanbul, Turkiet, ursprungligen uppförd som kristen kyrka.

 2. jägar- och samlarsamhällen

  jägar- och samlarsamhällen, den gängse benämningen på samhällen där huvuddelen av försörjningen kommer från jakt, fiske och insamling av vilda växter och småkryp.

 3. folkhemmet

  folkhemmet, politisk term som vann spridning sedan den använts av den socialdemokratiske ledaren Per Albin Hansson i en riksdagsdebatt i januari 1928 för att beskriva det av socialdemokratin eftersträvade samhället.
 4. Bysantinska riket

  Bysantinska riket, senantik och medeltida statsbildning med tyngdpunkt i östra medelhavsområdet.
 5. gummiträd

  gummiträd, paragummiträd, parakautschukträd, Hevea brasiliensis, art i familjen törelväxter.

 6. perception

  perception, varseblivning, den grundläggande funktion genom vilken levande varelser håller sig informerade om relevanta aspekter av sin omgivning och sin egen relation till dessa.
 7. rosor

  rosor, Rosa, släkte rosväxter med ca 100 arter taggiga, någon gång klättrande buskar i tempererade och subtropiska trakter på norra halvklotet.
 8. Richard Gere

  Gere, Richard, född 1949, amerikansk skådespelare.

 9. absolutism

  absolutism, historisk term vilken vanligen betecknar den starka furstemakt som präglar många europeiska stater under 1500-, 1600- och 1700-talen.
 10. Moseböckerna

  Moseböckerna, Pentateuken (’femrullen’), även kallade Mose lag, fem böcker i Gamla Testamentet, av traditionen tillskrivna Mose.