1. förmyndare

  förmyndare [-myn´d- el. fö`r-] subst. ~n äv. förmyndarn, plur. ~, best. plur. förmyndarna ORDLED: för-mynd-ar-en
  Svensk ordbok
 2. rikta

  rik`ta verb ~de ~t ORDLED: rikt-ar SUBST.: riktande, riktning (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 3. nation

  nation [natʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: nat-ion-en
  Svensk ordbok
 4. sken

  1sken subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: sken-et
  Svensk ordbok
 5. partikel

  partik´el subst. ~n partiklar ORDLED: part-ikl-ar
  Svensk ordbok
 6. bedra

  bedra´ äv. bedra´ga verb bedrog bedragit bedragen bedragna, pres. bedrar äv. bedrager ORDLED: be-drag-it SUBST.: bedragande; bedrägeri (till 1)
  Svensk ordbok
 7. regna

  regna [reŋ`na] verb ~de ~t ORDLED: regn-ar SUBST.: regnande; regn
  Svensk ordbok
 8. från

  från prep.
  Svensk ordbok
 9. kallelse

  kall`else subst. ~n ~r ORDLED: kall-els-en
  Svensk ordbok
 10. klöver

  klö´ver subst. ~n, plur. ~
  Svensk ordbok