1. representera

  represente´ra verb ~de ~t ORDLED: re-pre-sent-er-ar SUBST.: representerande; representation
  Svensk ordbok
 2. ö

  2ö subst. ~n ~ar ORDLED: ö-ar
  Svensk ordbok
 3. företräda

  fö`reträda verb företrädde företrätt, pres. företräder ORDLED: före--träd-er SUBST.: företrädande (till 1)
  Svensk ordbok
 4. division

  division [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: di-vis-ion-en
  Svensk ordbok
 5. kräva

  1krä`va verb krävde krävt, pres. kräver ORDLED: kräv-er SUBST.: krävande; krav (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 6. stat

  stat subst. ~en ~er ORDLED: stat-en
  Svensk ordbok
 7. gap

  gap subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: gap-et
  Svensk ordbok
 8. mången

  mång`en pron. månget el. ibl. mångt, många; som komp. till många används fler el. flera; som superl. till många används flest ORDLED: mång-en
  Svensk ordbok
 9. riktig

  rik`tig adj. ~t ORDLED: rikt-ig
  Svensk ordbok
 10. olycka

  o`lycka subst. ~n olyckor ORDLED: o--lyck-an
  Svensk ordbok