1. Pegasus

  Pegasus, stor stjärnbild på norra stjärnhimlen, från Sverige bäst synlig på hösten.
 2. djur

  djur, Animalia, ett rike organismer som lever av att äta andra, levande eller döda, organismer.
 3. Tysk-romerska riket

  Tysk-romerska riket, Heliga romerska riket av tysk nation (tyska Heiliges römisches Reich deutscher Nation), benämning på det gamla tyska rike som grundades genom Otto  I:s (den store) kejsarkröning 962 och upplöstes 1806, sedan Österrike 1804 blivit eget kejsardöme.
 4. kallor

  kallor, Zantedeschia, släkte kallaväxter med åtta arter fleråriga örter, hemmahörande i sumpmarker i tropiska och subtropiska södra Afrika.
 5. maniok

  maniok, kassava, Manihot esculenta (synonym M. utilissima), art i familjen törelväxter.

 6. Ur

  Ur, arabiska Tall al-Muqayyar, forntida stad i nuvarande södra Irak.

 7. globala målen för hållbar utveckling

  globala målen för hållbar utveckling, hållbara utvecklingsmål, engelska Sustainable Development Goals (SDG), 17 mål som FN antagit för att skapa en långsiktigt global hållbar utveckling.

 8. Troja

  Troja (grekiska Ilion, latin Ilium), förhistorisk och antik stad vid kullen Hisarlık, ca 4,5 km söder om Dardanellerna i nordvästra Turkiet.
 9. sociologi

  sociologi, läran eller vetenskapen om samhället, akademisk disciplin som har ”det sociala” som särskilt studieobjekt.
 10. rike

  rike, i germanska språk (isländska rigi, danska rige, tyska Reich) område som är en politiskt självständig enhet, dvs. stat.