1. riktning

  rik`tning subst. ~en ~ar ORDLED: rikt-ning-en
  Svensk ordbok
 2. lag

  1lag subst. ~en ~ar ORDLED: lag-en
  Svensk ordbok
 3. järn

  jä´rn subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: järn-et
  Svensk ordbok
 4. grön

  grön adj. ~t
  Svensk ordbok
 5. mått

  mått subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: mått-et
  Svensk ordbok
 6. kultur

  kultu´r subst. ~en ~er ORDLED: kult-ur-en
  Svensk ordbok
 7. massa

  mass`a subst. ~n massor ORDLED: mass-an
  Svensk ordbok
 8. egen

  e`gen adj. eget egna ORDLED: egn-are
  Svensk ordbok
 9. stam

  stam´ subst. ~men ~mar ORDLED: stamm-en
  Svensk ordbok
 10. skola

  3sko`la i vissa uttr. äv. ska verb skulle skolat, pres. skall el. ska ORDLED: skol-at
  Svensk ordbok