1. skola

  3sko`la i vissa uttr. äv. ska verb skulle skolat, pres. skall el. ska ORDLED: skol-at
  Svensk ordbok
 2. tät

  1tät adj. ~t
  Svensk ordbok
 3. ruta

  1ru`ta subst. ~n rutor ORDLED: rut-an
  Svensk ordbok
 4. vatten

  vatt´en subst. vattnet, plur. ~, best. plur. vattnen ORDLED: vatt-net
  Svensk ordbok
 5. rulla

  1rull`a verb ~de ~t ORDLED: rull-ar SUBST.: rullande (till 1--3 och 5), rullning (till 1--3 och 5)
  Svensk ordbok
 6. över

  1ö´ver prep.
  Svensk ordbok