1. savann

  savann, gräsdominerat område, vanligen med spridda buskar och träd.
 2. alger

  alger, Algae, sammanfattande namn på flera grupper av en- och flercelliga organismer som kan fotosyntetisera och som lever i fuktiga miljöer, det vill säga såväl hav och sjöar, som dammar, diken, fuktig jord, våta klippor och snö.
 3. Sovjetunionen

  Sovjetunionen var ett stort rike som fanns från 1922 till 1991.

 4. rikligen

  ri`kligen adv. ORDLED: rik-lig-en
  Svensk ordbok
 5. dekadens

  dekadens, urartning, förfall, är i dagligt tal vad en konservativ betraktare vill finna på olika livsområden, t.ex. uppfostran, massmedier och nöjesliv.
 6. migration

  migration, samlingsbegrepp för människors flyttning över olika avstånd.
 7. tundra

  tundra, det skoglösa området mellan barrskogsområdet (tajgan) och området med hav eller glaciärer särskilt i norra Europa och Asien och arktiska Kanada.

 8. cellulosa

  cellulosa, den viktigaste beståndsdelen i cellväggarna i alla växter, och det vanligaste organiska ämnet i naturen.
 9. Danmark

  Danmark är ett land i norra Europa.

 10. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.