1. segregation

  segregation innebär att olika grupper människor bor på olika platser i samma stad.

 2. oligarki

  oligarki betyder att det är några få personer som bestämmer.

 3. globala målen för hållbar utveckling

  globala målen för hållbar utveckling, hållbara utvecklingsmål, engelska Sustainable Development Goals (SDG), 17 mål som FN antagit för att skapa en långsiktigt global hållbar utveckling.

 4. fröväxter

  fröväxter, enligt den klassiska systematiken den ena av växtrikets två huvudavdelningar; den andra är kryptogamerna (sporväxter).

 5. Sovjetunionen

  Sovjetunionen var ett stort rike som fanns från 1922 till 1991.

 6. migration

  migration, samlingsbegrepp för människors flyttning över olika avstånd.
 7. landskap

  landskap är i Sverige ett större geografiskt område som haft historisk betydelse, till exempel Västergötland och Småland.
 8. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 9. frö

  frö, fortplantningskropp hos fröväxterna (fanerogamerna).

 10. artär

  artär, pulsåder, blodkärl som leder syremättat blod från hjärtat ut till kroppens olika delar (denna definition gäller det s.k. stora kretsloppet; om lilla kretsloppet se nedan).