1. Sveriges rikes lag

  Sveriges rikes lag är den lag som godkändes av riksdagen 1734.
 2. romerska riket

  romerska riket är benämningen på det rike som under antiken hade sitt centrum i Rom.

 3. stormaktstiden

  stormaktstiden kallas en period i Sveriges historia, framför allt på 1600-talet, när Sverige var ett betydande rike i Europa.

 4. kapitalism

  kapitalism betyder att fabriker och andra företag ägs av enskilda människor eller företag som i sin tur ägs av enskilda människor (och inte av staten).
 5. Alexander den store

  Alexander den store var en grekisk kung som genom krig blev härskare över världens då, på 330-talet före Kristus, största rike.
 6. planekonomi

  planekonomi är ett ekonomiskt system.

 7. Mesopotamien

  Mesopotamien är ett gammalt namn på det bördiga området mellan floderna Eufrat och Tigris i nuvarande Irak.

 8. Messias

  Messias är judarnas namn på en frälsare som en gång ska komma till jorden.
 9. Charles Darwin

  Charles Darwin är en av världens mest kända naturforskare.
 10. svampar

  svampar är väl för de flesta liktydigt med kantareller, champinjoner och liknande som växer i skogen och som man plockar på hösten.