1. Babylonien

  Babylonien var ett stort rike vid floden Eufrat i Mesopotamien under bronsåldern.

 2. svampar

  svampar är väl för de flesta liktydigt med kantareller, champinjoner och liknande som växer i skogen och som man plockar på hösten.
 3. lag

  lag är en regel.
 4. oligarki

  oligarki betyder att det är några få personer som bestämmer.

 5. Sovjetunionen

  Sovjetunionen var ett stort rike som fanns från 1922 till 1991.

 6. segregation

  segregation innebär att olika grupper människor bor på olika platser i samma stad.

 7. populism

  populism kallas de politiska ideer och rörelser som utnyttjar folkligt missnöje.

 8. landskap

  landskap är i Sverige ett större geografiskt område som haft historisk betydelse, till exempel Västergötland och Småland.
 9. korståg

  korståg kallas de krigståg som kristna kungar, stormän och riddare företog mot folk som uppfattades som fiender till den katolska kyrkan.
 10. tundra

  tundra är en trädlös slätt som finns i Europas, Asiens och Amerikas nordligaste delar.