1. induskulturen

  induskulturen är ett namn på de stora städer som under bronsåldern låg kring floden Indus.

 2. alger

  alger är namn på flera grupper organismer som har fotosyntes och lever i vattenrika miljöer.

 3. tundra

  tundra är en trädlös slätt som finns i Europas, Asiens och Amerikas nordligaste delar.
 4. korståg

  korståg kallas de krigståg som kristna kungar, stormän och riddare företog mot folk som uppfattades som fiender till den katolska kyrkan.
 5. HDI

  HDI är en förkortning för Human Development Index som är ett sätt att mäta och jämföra mänsklig utveckling och levnadsstandard i olika länder.

 6. dödsstraff

  dödsstraff innebär att en domstol dömer en människa till döden.
 7. Osmanska riket

  Osmanska riket var ett rike i nordvästra Mindre Asien.
 8. Marco Polo

  Marco Polo var en upptäcktsresande från Venedig i Italien som levde 1254–1324.

 9. Hansan

  Hansan kallas ett medeltida förbund mellan handelsstäder vid Östersjön och Nordsjön.
 10. rösträtt

  rösträtt är rätten att delta i ett val, till exempel att rösta i val till riksdag, kommunfullmäktige, regionfullmäktige och i folkomröstningar.