1. USA

  USA är ett land i Nordamerika.

 2. maya

  maya var ett av de tre folk i Mexiko och Sydamerika som hade utvecklat en hög kultur före Columbus ankomst 1492 (de andra var aztekerna och inka).

 3. Egypten

  Egypten är ett land i Afrika.

 4. syriska inbördeskriget

  syriska inbördeskriget är ett krig som pågått i Syrien sedan 2011.

 5. djur

  djur är en av huvudgrupperna (ett rike) bland de levande organismerna.

 6. livsrum

  livsrum betyder gott om utrymme att leva och var ett viktigt ord för Adolf Hitler och nazisterna i Tyskland under första delen av 1900-talet.
 7. azteker

  azteker var ett av de tre folk i Mexiko och Sydamerika som hade utvecklat en hög kultur före Columbus ankomst 1492 (de andra var maya och inka).

 8. bistånd

  bistånd är den hjälp som ges till enskilda personer, grupper eller organisationer.
 9. stärkelse

  stärkelse är en kolhydrat som består av tusentals molekyler av sockerarten glukos.
 10. Karl den store

  Karl den store var en kung som levde omkring år 800.