1. rike

  rike, kategori i det biologiska hierarkiska systemet under domän och över fylum.
 2. Mittens rike

  Mittens rike, vanlig västerländsk omskrivning för Kina.
 3. kristendom

  kristendom, den religion som utgår från Jesus av Nasaret, av sina anhängare ansedd som den utlovade Messias/Kristus; av denna titel har kristendomen fått sitt namn.
 4. Sveriges rikes lag

  Sveriges rikes lag, den lag som antogs på riksdagen 1734, stadfästes av kung Fredrik I 23 januari 1736 och trädde i kraft 1 september 1736.

 5. jägar- och samlarsamhällen

  jägar- och samlarsamhällen, den gängse benämningen på samhällen där huvuddelen av försörjningen kommer från jakt, fiske och insamling av vilda växter och småkryp.

 6. Charles Darwin

  Darwin, Charles, född 12 februari 1809, död 19 april 1882, brittisk naturforskare.

 7. rike

  rike, i germanska språk (isländska rigi, danska rige, tyska Reich) område som är en politiskt självständig enhet, dvs. stat.
 8. konstbevattning

  konstbevattning, irrigation, kontrollerad tillförsel av vatten för ökad växtproduktion på åker-, trädgårds- och skogsmark.

 9. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.
 10. Guds rike

  Guds rike, himmelriket, ett huvudbegrepp i Jesu förkunnelse.