1. kristendom

  kristendom, den religion som utgår från Jesus av Nasaret, av sina anhängare ansedd som den utlovade Messias/Kristus; av denna titel har kristendomen fått sitt namn.
 2. rike

  rike, kategori i det biologiska hierarkiska systemet under domän och över fylum.
 3. Guds rike

  Guds rike, himmelriket, ett huvudbegrepp i Jesu förkunnelse.
 4. Sveriges rikes lag

  Sveriges rikes lag, den lag som antogs på riksdagen 1734, stadfästes av kung Fredrik I 23 januari 1736 och trädde i kraft 1 september 1736.

 5. Mittens rike

  Mittens rike, vanlig västerländsk omskrivning för Kina.
 6. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.

 7. Muhammed

  Muhammed är islams profet och kallas ”Guds budbärare”.
 8. Kanada

  Kanada, Canada, stat i Nordamerika.

 9. konstbevattning

  konstbevattning, irrigation, kontrollerad tillförsel av vatten för ökad växtproduktion på åker-, trädgårds- och skogsmark.

 10. Messias

  Messias är judarnas namn på en frälsare som en gång ska komma till jorden.