1. jordskred

  jordskred, snabb massrörelse i jordtäcket över en eller flera glidytor.

 2. Svea rike

  Svea rike, term som använts för en förmodad forntida riks- eller statsbildning hos svearna med centrum i Uppland.
 3. segregation

  segregation innebär att olika grupper människor bor på olika platser i samma stad.

 4. Jemen

  Jemen, Yemen, stat på Arabiska halvöns sydvästspets.

 5. halal

  halal är ett ord inom islam för mat som man får lov att äta.
 6. jägar- och samlarsamhällen

  jägar- och samlarsamhällen, den gängse benämningen på samhällen där huvuddelen av försörjningen kommer från jakt, fiske och insamling av vilda växter och småkryp.

 7. HDI

  HDI är en förkortning för Human Development Index som är ett sätt att mäta och jämföra mänsklig utveckling och levnadsstandard i olika länder.

 8. Alfred Nobel

  Alfred Nobel var en svensk uppfinnare.
 9. cellulosa

  cellulosa, den viktigaste beståndsdelen i cellväggarna i alla växter, och det vanligaste organiska ämnet i naturen.
 10. globala målen för hållbar utveckling

  globala målen för hållbar utveckling, hållbara utvecklingsmål, engelska Sustainable Development Goals (SDG), 17 mål som FN antagit för att skapa en långsiktigt global hållbar utveckling.