1. Ymer

  Ymer var en jätte i fornnordisk religion.
 2. Ewa Christina Johansson

  Johansson, Ewa Christina, född 1964, författare.
 3. fornnordisk religion

  fornnordisk religion är ett namn för de religioner som fanns i Norden före kristendomen, alltså fram till cirka 1000-talet.
 4. nederbörd

  nederbörd, det vatten som i flytande eller fast form tillförs jordytan från atmosfären.
 5. glaciär

  glaciär, ismassa som rör sig genom inverkan av sin egen tyngd och som har bildats genom anhopning och omvandling av snö.
 6. Gustaf Fjæstad

  Fjæstad, Gustaf, född 22 december 1868, död 17 juli 1948, målare, grafiker, konsthantverkare och idrottsman.
 7. rimturs

  rim`turs subst. ~en ~ar ORDLED: rim--turs-en
  Svensk ordbok
 8. dimfrost

  dim`frost subst. ~en ORDLED: dim--frost-en
  Svensk ordbok
 9. frost

  frost [frås´t] subst. ~en ORDLED: frost-en
  Svensk ordbok
 10. rimma

  rimm`a verb ~de ~t ORDLED: rimm-ar SUBST.: rimmande, rimning
  Svensk ordbok