1. Ernest Hemingway

  Hemingway, Ernest, född 21 juli 1899, död 2 juli 1961, amerikansk författare, Nobelpristagare i litteratur 1954.

 2. skogshare

  skogshare, svenskhare, Lepus timidus, art i familjen harar och kaniner.

 3. spansk mat

  spansk mat, mat lagad i enlighet med spansk tradition.
 4. Indus

  Indus, hindi Sindhu, flod i Pakistan med källor på över 6 000 m ö.h. i sydvästra Tibet; 3 200 km.
 5. gröda

  gröda är växter som man odlar.
 6. fältskikt

  fältskikt, i vegetationsskiktningen den del som utgörs av ris, örter, gräsartade växter och ungplantor av träd och buskar.
 7. trädgräns

  trädgräns kallas området mellan en plats där det kan växa träd och en plats där det inte kan växa träd.
 8. Ostindiska kompaniet

  Ostindiska kompaniet, svenskt handelskompani som handlade med Östasien, grundat i Göteborg 1731 och formellt upplöst 1813.
 9. perser

  perser är en persisk (iransk) och brittisk kattras.
 10. tallriksmodellen

  tallriksmodellen, pedagogisk modell för att åskådliggöra en lämplig sammansättning av näringsämnen vid en måltid.