1. risksamhälle

  risksamhälle, begrepp främst förknippat med Ulrich Becks bok Risikogesellschaft: Auf dem Wegen in eine andere Moderne (1986).
 2. riskavtäckning

  riskavtäckning, risköverföring , metod att genom försäkrings- eller återförsäkringsavtal fördela risker mellan olika riskbärare.
 3. riskfaktor

  riskfaktor, epidemiologisk term för en egenskap eller en exponering som innebär en ökad risk att insjukna i en viss sjukdom.
 4. riskgrupp

  riskgrupp, inom epidemiologin benämning på en grupp personer som riskerar att drabbas av sjukdom eller död i förtid.
 5. riskforskning

  riskforskning, vetenskapligt studium av olika slags risker (se risk).
 6. riskurval

  riskurval, försäkringsgivares medvetna val av vilka risker eller vilka slag av risker som skall ingå i hans bestånd.
 7. riskavfall

  riskavfall, produkter från mänsklig aktivitet vilka kan medföra risker för människans hälsa.
 8. riskhanteringsingenjör

  riskhanteringsingenjör, person med civilingenjörsutbildning som gått en avslutande kurs i riskhantering.
 9. riskkapitalbolag

  riskkapitalbolag, engelska venture capital company, venture capital-bolag, bolag vars affärsidé är att satsa kapital i andra företag, vanligen mindre och medelstora, samt att delta i utvecklingen av dessa.
 10. riskkapital

  riskkapital, riskvilligt kapital, engelska venture capital, ven cap, kapital investerat i projekt som innebär ett risktagande.