1. risköverföring

  risköverföring, försäkringsterm, detsamma som riskavtäckning.
 2. riskvilligt kapital

  riskvilligt kapital, detsamma som riskkapital.
 3. riska

  ris`ka subst. ~n riskor ORDLED: risk-an
  Svensk ordbok
 4. riskområde

  ris`kområde subst. ~t ~n ORDLED: risk--om-råd-et
  Svensk ordbok
 5. riskpremie

  ris`kpremie subst. ~n ~r ORDLED: risk--premi-en
  Svensk ordbok
 6. riskgrupp

  ris`kgrupp subst. ~en ~er ORDLED: risk--grupp-en
  Svensk ordbok
 7. riskabel

  riska´bel adj. ~t riskabla ORDLED: risk-abl-are
  Svensk ordbok
 8. riskfylld

  ris`kfylld adj. riskfyllt ORDLED: risk--fyll-da
  Svensk ordbok
 9. riskbeteende

  ris`kbeteende subst. ~t ~n ORDLED: risk--be-te-end-et
  Svensk ordbok
 10. riskspridning

  ris`kspridning subst. ~en ORDLED: risk--sprid-ning-en
  Svensk ordbok