1. sillgrissla

  sillgrissla, Uria aalge, art i fågelfamiljen alkor.
 2. bergsbestigning

  bergsbestigning, bergsklättring, alpinism, klättring i svår bergsterräng i syfte att nå höga toppar eller pass.
 3. klättersport

  klättersport, klättring, tävlingssport som utövas på särskilt uppbyggda klätterväggar, klippväggar eller is.
 4. tornering

  tornering var en sorts tävling som riddare ägnade sig åt under medeltiden.
 5. ishockey

  ishockey är en lagidrott som spelas på is.
 6. krokodiler

  krokodiler är en grupp stora kräldjur.
 7. Lactarius

  Lactarius, det vetenskapliga namnet på svampsläktet riskor.
 8. vindavkylning

  vindavkylning, begrepp som används vid bedömning av risken för förfrysning vid låga temperaturer och höga vindhastigheter.

 9. dos

  dos, egentligen absorberad dos, täthet för absorberad energi vid bestrålning med joniserande strålning av t.ex. ett organ i människokroppen.
 10. producentrisk

  producentrisk, statistisk term för risken att varupartier som borde accepteras blir underkända vid stickprovskontroll.