1. gycklare

  gycklare var förr ett namn på kringvandrande underhållare som till exempel spelade instrument, sjöng visor, jonglerade, trollade, slukade eld, kastade kniv och gjorde akrobatiska konster.
 2. musette

  musette, liten fransk säckpipa, modeinstrument i hovkretsar under 1600–1700-talen.
 3. divertimento

  divertimento, vid slutet av 1600-talet införd benämning på flersatsig förströelsemusik.
 4. Tatler

  Tatler, egentligen The Tatler, brittisk essätidskrift som började utges av Richard Steele i april 1709.
 5. Pan

  Pan var en herdegud i den gamla grekiska religionen.
 6. Marie-Antoinette

  Marie-Antoinette var fransk drottning 1774–1792.

 7. musette

  musette, rörstämma i franska och engelska orglar.
 8. exillitteratur

  exillitteratur, omfattar främst skönlitterära verk av författare som tvingats lämna sitt hemland på grund av rasism eller förföljelse (politisk eller religiös).
 9. musette

  musette, rustik danssats, variant av gavott, med unison melodi över bordunbas, ursprungligen utförd på ovannämnda säckpipa vid Ludvig XIV:s hov.
 10. Alexis Piron

  Piron, Alexis, 1689–1773, fransk dramatiker.