1. kunglig

  kung`lig adj. ~t ORDLED: kung-lig
  Svensk ordbok
 2. underhålla

  un`derhålla verb underhöll underhållit underhållen underhållna, pres. underhåller ORDLED: under--håll-er SUBST.: underhållande, underhållning (till 3); underhåll (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 3. billig

  bill`ig adj. ~t ORDLED: bill-ig
  Svensk ordbok
 4. slå

  2slå verb slog slagit slagen slagna, pres. slår ORDLED: slag-it SUBST.: slående (till 1--10), slagning (till 2,5,6 och 10); slag (till 1,3,8 och 9)
  Svensk ordbok
 5. röja

  röj`a verb röjde röjt, pres. röjer ORDLED: röj-er SUBST.: röjande, röjning (till 2 och 3)
  Svensk ordbok
 6. leva

  le`va verb levde, levt el. ~t, pres. lever ORDLED: lev-er SUBST.: levande (till 1--4); liv (till 1,2,4 och 5)
  Svensk ordbok