1. Rob Krier

  Krier, Robert, född 1938, luxemburgsk arkitekt, professor vid tekniska universitetet i Wien 1975–98; bror till Leon Krier.
 2. rob

  rob se robe
  Svensk ordbok
 3. robe

  robe [rå´b] subst. ~n [rå´ben] ~r [rå`ber] äv. rob [rå´b] ~en ~er ORDLED: rob-en
  Svensk ordbok
 4. garderob

  garderob, en persons samlade uppsättning kläder, ibland av ett visst slag, t.ex. en vårgarderob; även om ett större förråd av kläder, såsom en teatergarderob.
 5. à l’anglaise

  à l’anglaise, en jämförelsevis mjuk och bekväm dräkt, som var på modet i Europa under 1700-talets andra hälft, influerad av de engelska, lantligt inriktade samhällsidealen.
 6. Jack Black

  Black, John (Jack), född 1969, amerikansk skådespelare, producent och musiker.

 7. Brat Pack

  Brat Pack, mediebenämning på en grupp amerikanska tonårsstjärnor som under 1980-talet medverkade i en rad populära ungdomsfilmer.
 8. Judas Priest

  Judas Priest, brittisk hårdrockgrupp, bildad i Birmingham 1970.

 9. Spirou

  Spirou, tecknad komisk äventyrsserie, skapad 1938 av fransmannen Robert Velter (1909–91) under pseudonymen Rob-Vel.

 10. ämbetsadel

  ämbetsadel, modern benämning på ett skikt inom adelsståndet, särskilt från 1600- och 1700-talen.