1. svin

  svin är ett av människans viktigaste husdjur.

 2. Gregor Mendel

  Mendel, Gregor (ursprungligen Johann), 1822–84, österrikisk ärftlighetsforskare, från 1868 abbot i ett kloster i Brünn (nuvarande Brno i Tjeckien).
 3. kaffe

  kaffe, Coffea, släkte måreväxter med cirka 125 arter buskar eller småträd, de flesta hemmahörande i tropiska Afrika.

 4. finlandssvenska

  finlandssvenska, den variant av svenska som används i Finland.
 5. meteor

  meteor är ett snabbt lysande streck på natthimlen som uppstår när en liten sten eller ett gruskorn faller in i jordatmosfären.

 6. ris

  ris, Oryza, släkte gräs som omfattar 18 arter och förekommer i tropikerna.

 7. rundabordskonferens

  rundabo`rdskonferens subst. ~en ~er ORDLED: runda-bords--kon-fer-ens-en
  Svensk ordbok
 8. avokado

  avokado, avocado, advokatpäron, alligatorpäron, Persea americana, art i familjen lagerväxter.

 9. liknelse

  liknelse, term inom den vidare kategorin bildspråk.
 10. Uganda

  Uganda, stat i Östafrika.