1. Ruskeneset

  Ruskeneset, arkeologisk fyndort vid Bergen, Norge, belägen vid ett smalt sund mellan Nordåsvattnet och fjorden.
 2. rushuggning

  rushuggning, en orationell avverkningsmetod varvid träden fälls i bekvämaste fällriktning utan anpassning till efterföljande utforsling av virket.
 3. Russelltribunalen

  Russelltribunalen, egentligen International War Crimes Tribunal, benämning på den internationella kommitté som 1966 bildades på initiativ av Bertrand Russell för att undersöka den amerikanska krigföringen i Vietnam.
 4. Russula

  Russula, det vetenskapliga namnet på svampsläktet kremlor.
 5. rusinska

  rusinska, ruski jazik, ruska bešeda, slaviskt minoritetsspråk med officiell status (även kallat rutenska).
 6. rustmästare

  rustmästare, titel för överordnad vaktmästare vid museum.
 7. rustmästare

  rustmästare, befattningshavare med ansvar för vård och tillsyn av vapenutrustning m.m.
 8. rusinska

  rusinska, rusyn’skȳj jazȳk, slaviskt minoritetsspråk som talas av rusinerna i det karpatiska området (även kallat rutenska).
 9. Russellöarna

  Russellöarna, ögrupp i västra Salomonöarna; för belägenhet se landskarta Salomonöarna.
 10. rustbädd

  rustbädd, rust, rustverk, äldre typ av grundläggningskonstruktion av trä som utnyttjades vid svag undergrund.