1. rustning

  rustning är skydd mot vapen.
 2. russin

  russin, torkade, starkt sockerhaltiga vindruvor, rika på järn.
 3. rusticering

  rusticering, begrepp inom arkitekturen och byggnadstekniken med innebörden att ge en byggnad, en vägg eller annan yta ett rustikt utseende.
 4. rusdryckslagstiftning

  rusdryckslagstiftning, detsamma som alkohollagstiftning.
 5. rusiner

  rusiner, även rutener, benämning på östslavisk folkgrupp i det karpatiska området (i dag finns personer som kallar sig rusiner i Polen, Ukraina, östra Slovakien och Ungern) liksom också på den grupp som på mitten av 1700-talet flyttade från det karpatiska området till Vojvodina i Serbien och angränsande delar av Slavonien i Kroatien.
 6. rustningsbegränsningsavtal

  rustningsbegränsningsavtal, avtal mellan två eller flera parter syftande till att reglera militära styrkenivåer eller specifika vapensystem vad gäller antal, utplacering och tekniska prestanda.
 7. rusttjänst

  rusttjänst, historisk term för rekrytering av tungt rytteri i Sverige.
 8. Rusinga

  Rusinga, ö i västra Kenya; för belägenhet se landskarta Kenya.
 9. rustverk

  rustverk, äldre grundläggningskonstruktion, se rustbädd.
 10. rustmästare

  rustmästare, militär tjänstegrad för officer vid artilleriet under 1500-talet, för underofficer vid infanteriet ca 1615 till 1835 samt högsta underbefälsgrad vid armén och flygvapnet 1957–72.