1. Rusayfa

  Rusayfa, stad i norra Jordanien; för belägenhet se landskarta Jordanien.
 2. rust

  rust, äldre grundläggningskonstruktion, se rustbädd.
 3. rusthåll

  rusthåll, hemman som anskaffade och underhöll ryttare med häst och utrustning.
 4. Rusjan

  Rusjan, stad i mellersta Tadzjikistan; för belägenhet se landskarta Tadzjikistan.
 5. Rusape

  Rusape, stad i östra Zimbabwe; för belägenhet se landskarta Zimbabwe.
 6. Rushmoremonumentet

  Rushmoremonumentet, amerikanskt nationalmonument, se Mount Rushmore National Memorial.
 7. rustkammare

  rustkammare, förr och egentligen förvaringsrum för vapen på borgar eller slott; numera framför allt museisamling av gamla vapen, etnografika och naturalia, fungerande som ett äreminne över en furstlig eller adlig ätt.
 8. russellianism

  russellianism, till 1931 benämning på den lära som företräds av Bibel- och Traktatsällskapet Vakttornet.
 9. russ

  russ, ponnyras, se gotlandsruss.
 10. Rusksele

  Rusksele, tätort i Lycksele kommun, Lappland (Västerbottens län), 35 km nordöst om Lycksele; 201 invånare (2016).