1. Alaska

  Alaska, förkortat AK, delstat i nordvästra USA.

 2. järnväg

  järnväg, i vid mening alla transportanläggningar för spårburna fordon som framförs maskinellt.
 3. basketboll

  basketboll, basket, ett i USA utvecklat bollspel som spelas, huvudsakligen inomhus, mellan två femmannalag på en rektangulär spelplan (26–28 m lång och 14–15 m bred) med en målställning mitt på vardera kortsidan.

 4. rusch

  rusch äv. rush subst. ~en ~er ORDLED: rus(c)h-en
  Svensk ordbok
 5. guldrusch

  gul`drusch el. gul`drush subst. ~en ~er ORDLED: guld--rus(c)h-en
  Svensk ordbok
 6. rusningstid

  ru`sningstid subst. ~en ~er ORDLED: rus-nings--tid-en
  Svensk ordbok