1. rust

  rust, äldre grundläggningskonstruktion, se rustbädd.
 2. Bernhard Rust

  Rust, Bernhard, 1883–1945, tysk politiker (nazist).
 3. rustbädd

  rustbädd, rust, rustverk, äldre typ av grundläggningskonstruktion av trä som utnyttjades vid svag undergrund.
 4. rustmästare

  rustmästare, titel för överordnad vaktmästare vid museum.
 5. rustmästare

  rustmästare, befattningshavare med ansvar för vård och tillsyn av vapenutrustning m.m.
 6. rustning

  rustning är skydd mot vapen.
 7. rusticering

  rusticering, begrepp inom arkitekturen och byggnadstekniken med innebörden att ge en byggnad, en vägg eller annan yta ett rustikt utseende.
 8. rustningsbegränsningsavtal

  rustningsbegränsningsavtal, avtal mellan två eller flera parter syftande till att reglera militära styrkenivåer eller specifika vapensystem vad gäller antal, utplacering och tekniska prestanda.
 9. rusttjänst

  rusttjänst, historisk term för rekrytering av tungt rytteri i Sverige.
 10. rustverk

  rustverk, äldre grundläggningskonstruktion, se rustbädd.