1. rustmästare

  rustmästare, militär tjänstegrad för officer vid artilleriet under 1500-talet, för underofficer vid infanteriet ca 1615 till 1835 samt högsta underbefälsgrad vid armén och flygvapnet 1957–72.
 2. rustik

  rustik, inom arkitekturen murverk av kvadersten där stenblocken framträder i kraftig relief med tydligt indragna fogar.
 3. rusthåll

  rusthåll, hemman som anskaffade och underhöll ryttare med häst och utrustning.
 4. rustkammare

  rustkammare, förr och egentligen förvaringsrum för vapen på borgar eller slott; numera framför allt museisamling av gamla vapen, etnografika och naturalia, fungerande som ett äreminne över en furstlig eller adlig ätt.
 5. rusta

  rus`ta verb ~de ~t ORDLED: rust-ar SUBST.: rustande, rustning
  Svensk ordbok
 6. rustik

  2rusti´k subst. ~en ORDLED: rust-ik-en
  Svensk ordbok
 7. rusttjänst

  rus`ttjänst subst. ~en ORDLED: rust--tjänst-en
  Svensk ordbok
 8. rusthållare

  rus`thållare subst. ~n äv. rusthållarn, plur. ~, best. plur. rusthållarna ORDLED: rust--håll-ar-en
  Svensk ordbok
 9. rustkammare

  rus`tkammare subst. ~n äv. rustkammarn, plur. rustkamrar el. ~, best. plur. rustkamrarna ORDLED: rust--kamr-ar
  Svensk ordbok
 10. rusthåll

  rus`thåll subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: rust--håll-et
  Svensk ordbok