1. avrusta

  a`vrusta verb ~de ~t ORDLED: av--rust-ar SUBST.: avrustande, avrustning
  Svensk ordbok
 2. sanering

  sane´ring subst. ~en ~ar ORDLED: san-er-ing-en
  Svensk ordbok
 3. nedrusta

  ne`drusta verb ~de ~t ORDLED: ned--rust-ar SUBST.: nedrustande, nedrustning
  Svensk ordbok
 4. lär

  lär verb, pres.
  Svensk ordbok
 5. sanera

  sane´ra verb ~de ~t ORDLED: san-er-ar SUBST.: sanerande, sanering
  Svensk ordbok
 6. vadare

  va`dare subst. ~n äv. vadarn, plur. ~, best. plur. vadarna ORDLED: vad-ar-en
  Svensk ordbok
 7. rost

  1rost [rås´t] subst. ~en ORDLED: rost-en
  Svensk ordbok
 8. apparat

  appara´t subst. ~en ~er ORDLED: ap-par-at-en
  Svensk ordbok
 9. fot

  1fot subst. foten fötter [föt´-] ORDLED: fot-en
  Svensk ordbok