1. amerikanska inbördeskriget

  amerikanska inbördeskriget utkämpades 1861–1865 mellan USA:s nordstater och dess sydstater.
 2. Rökstenen

  Rökstenen, runsten från 800-talet med över 750 runor, den längsta runinskrift som är känd.
 3. rusta

  rus`ta verb ~de ~t ORDLED: rust-ar SUBST.: rustande, rustning
  Svensk ordbok
 4. rustik

  2rusti´k subst. ~en ORDLED: rust-ik-en
  Svensk ordbok
 5. rusttjänst

  rus`ttjänst subst. ~en ORDLED: rust--tjänst-en
  Svensk ordbok
 6. rusthållare

  rus`thållare subst. ~n äv. rusthållarn, plur. ~, best. plur. rusthållarna ORDLED: rust--håll-ar-en
  Svensk ordbok
 7. rustkammare

  rus`tkammare subst. ~n äv. rustkammarn, plur. rustkamrar el. ~, best. plur. rustkamrarna ORDLED: rust--kamr-ar
  Svensk ordbok
 8. rusthåll

  rus`thåll subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: rust--håll-et
  Svensk ordbok
 9. rustmästare

  rus`tmästare subst. ~n äv. rustmästarn, plur. ~, best. plur. rustmästarna ORDLED: rust--mäst-ar-en
  Svensk ordbok
 10. rustik

  1rusti´k adj. ~t ORDLED: rust-ik
  Svensk ordbok