1. Stellmoor

  Stellmoor, renjägarboplats från istiden i en dalgång nära Hamburg i norra Tyskland.
 2. Minnesota

  Minnesota, förkortat MN, delstat i Mellanvästern, USA.

 3. bjälkrust

  bjälkrust, typ av liggande rust, äldre grundläggningskonstruktion av trä.
 4. plankrust

  plankrust, typ av liggande rust, äldre grundläggningskonstruktion av trä.
 5. hamburgkulturen

  hamburgkulturen, renjägarkultur under avsmältningsfasen vid slutet av den senaste istiden, identifierad genom undersökning av boplatsen Meiendorf norr om Hamburg på 1930-talet.
 6. hangarfartyg

  hangarfartyg, örlogsfartyg huvudsakligen avsett att vara flytande bas för stridsflygplan och så konstruerat att dessa kan starta och landa ombord.
 7. ahrensburgkulturen

  ahrensburgkulturen, senpaleolitisk kultur under den sista istidens sista köldperiod (yngre dryas), daterad till ca 10 700–9000 f.Kr.
 8. Neville Chamberlain

  Chamberlain, Neville, född 18 mars 1869, död 9 november 1940, brittisk politiker; jämför släktartikel Chamberlain (efter Daniel Chamberlain).
 9. parerplåt

  parerplåt, plåt som kan täcka ett värjfästes tvärbyglar (parerringar).
 10. befälstecken

  befälstecken, flagga, standert, vimpel eller galjadet som förs i masttopp på örlogsfartyg eller på vimpelstake i båt.